Кафедра фізичного виховання та спорту

Мова:

Наука

Наукові статті співробітників кафедри:

Захватова, Т. Є., Танянський, С. Ф. «Самостійні заняття студентів фізичними вправами» http://openarchive.nure.ua/handle/document/10416

Захватова, Т. Е. «Физическая культура и спорт в жизни современного общества» http://openarchive.nure.ua/handle/document/10415

Griban, G., Kuznietsova, O., Dzenzeliuk, D., Malynskyi, I., Dikhtiarenko, Z., Yeromenko, E., Otravenko, O., Lytvynenko, A., Okhrimenko, I., Prontenko, K., Lyhun, N. «Dynamics of psycho-emotional state and individual psychological characteristics of students in the process of physical education classes» http://openarchive.nure.ua/handle/document/10401

Церковна О. В., Філенко Л. В. «Інформаційно-комунікаційні технології вивчення елементів баскетболу у процесі фізичнго виховання студентів» http://openarchive.nure.ua/handle/document/10262

Оршацька, Н. В., Білоусова, Л. Г. «Лікувальна фізична культура і фізіобальнеотерапія в комплексному лікуванні хворих з «наркозними паралічами» верхніх кінцівок після оперативних втручань на органах грудної та черевної та червоної порожнини на санаторному етапі» http://openarchive.nure.ua/handle/document/10162

Оршацька, Н. В., Білоусова, Л. Г. «Фізіобальнеологічні методи в комплексному лікуванні хворих з посттравматичними ускладненнями закритих переломів ребер на санаторному етапі реабілітації» http://openarchive.nure.ua/handle/document/10161

Оршацька, Н. В., Білоусова, Л. Г. «Физиобальнеотерапия в комплексномлечении больных остеопорозом на санаторном этапе реабилитации»  http://openarchive.nure.ua/handle/document/10160

Оршацька, Н. В., Ананьєва, Т. Г., Білоусова, Л. Г. «Лікувальна фізична культура та фізіотерапія в комплексному лікуванні хворих на хронічний гломерулонефрит на санаторному етапі реабілітації» http://openarchive.nure.ua/handle/document/10159

Оршацька, Н. В., Ананьєва, Т. Г., Білоусова, Л. Г. «Лікувальна фізична культура і фізіотерапія в комплексній реабілітації хворих на початкову стадію облітеруючого ендартеріїту» http://openarchive.nure.ua/handle/document/10158

Оршацкая, Н. В., Ананьева, Т. Г., Белоусова, Л. Г. «Фізіобальнеологічні методи в комплексному лікуванні хворих з посттравматичними ускладненнями закритих переломів ребер на санаторному етапі реабілітації» http://openarchive.nure.ua/handle/document/10157

Оршацкая, Н. В., Ананьева, Т. Г. «Электросон в лечении больных язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки на санаторном этапе реабилитации» http://openarchive.nure.ua/handle/document/10155

Прасол, І. В., Круковський, Г. І., Єрошенко, О. А. «Комплекс для електростимуляції м’язів на основі міографічних даних» http://openarchive.nure.ua/handle/document/10140

Церковна О. В., Філенко Л. В.  «Комп’ютерні навчальні програми під час теоретичної підготовки студенток-баскетболісток» http://openarchive.nure.ua/handle/document/9583

Церковная Е. В., Филенко Л. В., Строкач С. Г. «Развитие физических качеств юных баскетболистов с учетом типа темперамента» http://openarchive.nure.ua/handle/document/9582

Танянский С. Ф., Захватова Т. Е., Коноваленко О. К. Товстоплет О. С. «Понятие о физической подготовленности» http://openarchive.nure.ua/handle/document/9581

Танянский С. Ф., Захватова Т. Е., Коноваленко О. К., Товстоплет О. С. «Анализ уровня подготовленности студентов различных специализаций» http://openarchive.nure.ua/handle/document/9580

Церковная Е. В., Строкач С. Г., Филенко Л. В. «Использование сервисов Google в учебном процессе» http://openarchive.nure.ua/handle/document/9579

Церковна О. В., Строкач С. Г., Дуднік Ю.В. «Комп’ютерні навчальні програми моделювання технічних елементів при підготовці юних баскетболістів» http://openarchive.nure.ua/handle/document/9578

Церковная Е. В., Барыбина Л. Н., Товстоплет О. С., Маракушин А. И. «Особенности изменения уровня заболеваемости студентов экономического университета в последние годы» http://openarchive.nure.ua/handle/document/9577

Церковная Е. В., Барыбина Л. Н., Алексеева И. А., Филенко Л. В., Егорова Е. В. «Исследование мотивационных приоритетов и самооценки состояния здоровья студентов технического университета» http://openarchive.nure.ua/handle/document/9576

Церковная Е. В., Филенко Л. Л. «Аналіз функціональних показників стану здоров’я у студентів 20-22 років засобами інформаційних технологій» http://openarchive.nure.ua/handle/document/9574

Tserkovna O., Ashanin V., Filenko L., Pasko V., Filenko I. «Introduction Of The Physical Game Rugby-5 Into The Physical Education Of Students By Means Of Information Technology» http://openarchive.nure.ua/handle/document/9573

Литвиненко А. М. «Тренувальні засоби спортивних єдиноборств в системі фізичного гарту студентів» http://openarchive.nure.ua/handle/document/9565

Литвиненко А. М. «Ефективність застосування методики спортивної підготовки хортингу на заняттях зі студентами першого курсу технічного вишу» http://openarchive.nure.ua/handle/document/9564

Литвиненко А. М., Губницька, Ю. С. «Оцінювання технічних дій в національному виді єдиноборств — хортингу у змагальному розділі «Двобій» » http://openarchive.nure.ua/handle/document/9563

Tserkovna O., Ashanin V., Filenko L., Pasko V. «Informatization on the physical culture of students using the «physical education» computer program» http://openarchive.nure.ua/handle/document/9544

Tserkovna O., Ashanin V., Filenko L., Pasko V., Filenko I. «Implementation practices of the Rugby-5 into the physical education of schoolchildren 12-13 years old using information technology» http://openarchive.nure.ua/handle/document/9543

Filenko L., Ashanin V., Basenko O., Petrenko Y. «Teaching and learning informatization at the universities of physical culture» http://openarchive.nure.ua/handle/document/9525

Грохова Г. П., Єфіменко П. Б., Каніщева О. П. «Одноденний туризм, як засіб безперервної рухової активності студентів вищих навчальних закладів освіти» http://openarchive.nure.ua/handle/document/9189

Грохова Г. П. «Спортивно-оздоровчий туризм як засіб здоров’язбереження студентів» http://openarchive.nure.ua/handle/document/9188

Грохова Г. П. «Сутність та структура здоров’язбереження студентської молоді» http://openarchive.nure.ua/handle/document/9171

Грохова Г. П. Рекреаційні послуги – шлях до здоров’язбереження організму студентів http://openarchive.nure.ua/handle/document/9150

Грохова Г. П., Єфіменко П. Б., Каніщева О. П. «Самомассаж у комплексі заходів профілактики бронхитів у студентів вищих навчальних закладів» http://openarchive.nure.ua/handle/document/9149

Грохова, Г. П. «Роль та місце спортивно-оздоровчого туризму в системі рекреаційних послуг» http://openarchive.nure.ua/handle/document/9148

Грохова Г. П. «Формування рекреативної культураи майбутніх інженерів-педагогів» http://openarchive.nure.ua/handle/document/9147

Захватова Т. Е., Танянский С. Ф., Близнюк С. С. «Уровень физической подготовленности студентов технических специальностей» http://openarchive.nure.ua/handle/document/6481

Егоров А. Б., Тихонова В. А., Захватова Т. Е., Фоменко В. В. «Концепция обеспечения качества образовательных процессов» http://openarchive.nure.ua/handle/document/6418

Захватова Т. Е., Танянский С. Ф., Имангулов А. И. «О необходимости развития физической культуры и спорта в технических вузах» http://openarchive.nure.ua/handle/document/6396

Близнюк С. С., Захватова Т. Є., Мартынова Н. А., Чиж Р. С. «Изучение основ обеспечения качества производства при помощи интернет технологий» http://openarchive.nure.ua/handle/document/6339

Баканова А. Ф., Губарь А. В., Танянский С. Ф., Близнюк С. С., Захватова Т. Е. «Повышение качества физического воспитания в высшей школе на основе методов системного анализа» http://openarchive.nure.ua/handle/document/6262

Бондаренко В. А., Егоров А. Б., Захватова Т. Е. «Качество продукции – это экономическая категория» http://openarchive.nure.ua/handle/document/6219

Егоров А. Б., Захватова Т. Е., Танянский С. Ф., Близнюк С. С. «Концептуальная модель обеспечения качества высшего образования» http://openarchive.nure.ua/handle/document/6218