Кафедра фізичного виховання та спорту

Мова:

Наука

Наукові статті співробітників кафедри:

Литвиненко А. М., Lytvynenko A., Єременко Е. А., Griban G. «Influence of positive and negative factors on the university students’ health» https://openarchive.nure.ua/handle/document/13306

Литвиненко А. М. «Сучасна структура спортивної підготовки в хортингу» https://openarchive.nure.ua/handle/document/13066

Литвиненко А. М., Єрьоменко Е., Остапенко О., Єрьоменко В. «Бойовий хортинг у методиці вдосконалення силових якостей спортсменів різного віку» https://openarchive.nure.ua/handle/document/13062

Литвиненко А. М., Lytvynenko A., Griban G. «Motor activity as the basis of a healthy lifestyle of student youth» https://openarchive.nure.ua/handle/document/12590

Полянский А. С., Дидюк Н. А. «Роль фізичного виховання і спорту в засвоєнні інженерно-технічних дисциплін» http://openarchive.nure.ua/handle/document/12380

Дидюк Н. А., Деркач Л. П. «Психолого – педагогические аспекты формирования здорового образа жизни студентов занятиями силовыми видами спорта» http://openarchive.nure.ua/handle/document/12379

Пономаренко О. В., Яковенко Ю. О., Мирний В. В. «Фізичне виховання як основа розвитку та гармонізації сучасних здобувачів освіти» http://openarchive.nure.ua/handle/document/12363

Литвиненко А. М., Резуненко К. І. «Формування фізичної культури студентів» http://openarchive.nure.ua/handle/document/12353

Литвиненко А. М., Катрич О. О. «Аналіз національної бойової культури України» http://openarchive.nure.ua/handle/document/12352

Литвиненко А. М., Акіменко Б. В. «Мотивація занять спортом встановленням цілей» http://openarchive.nure.ua/handle/document/12348

Пономаренко О. В. «Принцип свідомості та принцип активності в системі фізичного виховання та спортивного тренування» http://openarchive.nure.ua/handle/document/12346

Церковна О. В., Єгорова О. В., Строкач С. Г. «Реалізація дистанційного навчання на платформі Moodle з дисципліни «фізичне виховання» в закладі вищої освіти технічного профілю» http://openarchive.nure.ua/handle/document/12330

Церковна О. В., Філенко Л. В. «Інформаційно-комунікаційні технології вивчення елементів баскетболу у процесі фізичнго виховання студентів» http://openarchive.nure.ua/handle/document/12316

Церковна О. В., Осіпов В. М., Горшанкова Т. О. «Діагностика психічної надійності баскетболістів» http://openarchive.nure.ua/handle/document/12315

Церковна О. В., Осіпов В. М., Коновалов Д. О. «Дослідження самооцінки стану здоров’я і мотиваційних пріоритетів студентів першого року навчання» http://openarchive.nure.ua/handle/document/12314

Церковна О. В., Філенко Л. В., Філенко І. Ю. «Інформаційні технології вивчення регбі-5 у середній школі» http://openarchive.nure.ua/handle/document/12313

Литвиненко А. М., Lytvynenko A. «Horting as a Means of Physical Education for Pupils and Students» http://openarchive.nure.ua/handle/document/12292

Литвиненко А. М. «Стратегічні напрямки розвитку вищої школи» http://openarchive.nure.ua/handle/document/12291

Грохова Г. П., Прісич О. Ю., Єфіменко П. Б. «Самомасаж в режимі дня студентів спеціальної медичної групи при хронічному бронхіті» http://openarchive.nure.ua/handle/document/12289

Грохова Г. П. «Особливості професійної компетентності завідуючого кафедрою закладу вищої освіти» http://openarchive.nure.ua/handle/document/12288

Грохова Г. П. «Управлінська компетентність як складова частина професійної компетентності завідувача кафедри закладу вищої освіти» http://openarchive.nure.ua/handle/document/12287

Грохова Г. П., Прісич О. Ю. «Мотиви щодо самостійних занять студентів фізичною рекреацією» http://openarchive.nure.ua/handle/document/12286

Грохова Г. П. «Вплив рекреативної культури на формування здорового способу життя студентів технічних ЗВО» http://openarchive.nure.ua/handle/document/12285

Грохова Г. П. «Рекреаційна культура – як складова фізичного виховання студентів технічних ЗВО» http://openarchive.nure.ua/handle/document/12283

Литвиненко А. М., Lytvynenko A., Zhamardiy V. «Methodical System of Using Fitness Technologies in Physical Education of Students» http://openarchive.nure.ua/handle/document/12222

Литвиненко A. М. «Дихальні вправи східних єдиноборств в системі фізичного виховання студентів» http://openarchive.nure.ua/handle/document/12221

Литвиненко А. М., Lytvynenko A., Prontenko K. «Dynamics of Respiratory System Indices of Cadets of Higher Military Educational Institutions During Kettlebell Lifting Training» http://openarchive.nure.ua/handle/document/12220

Литвиненко А. М. «Синергетичний підхід до аналізу безпеки соціальних систем» http://openarchive.nure.ua/handle/document/12203

Литвиненко А. Н., Дорофєєва Ю., Кобзєв В. «Інформаційні технології в ідентифікації психологічного стану єдиноборців в процесі змагальної діяльності» http://openarchive.nure.ua/handle/document/12202

Литвиненко А. М., Lytvynenko А., Griban G. «Dinámica del estado psicoemocional y características psicológicas individuales de los estudiantes en el proceso de clases de educación física» http://openarchive.nure.ua/handle/document/12201

Грохова Г. П. «Спортивно-оздоровчий туризм як засіб здоровв’язбереження студентів ЗВО» http://openarchive.nure.ua/handle/document/12173

Товстопльот О. С., Коноваленко О. К. «Шляхи залучення фізично пасивних студентів до активних занять фізичною культурою і спортом в ХНУРЕ» http://openarchive.nure.ua/handle/document/12170

Крівєнцова О. В., Крівенцова І. В., Одокієнко І. І. «Особливості секційної роботи з фехтування зі студентами закладів вищої освіти» http://openarchive.nure.ua/handle/document/12000

Семашко С. А., Крівєнцова О. В., Крівенцова І. В. «Розвиток сили та витривалості у студенток збірної команди з аеробіки засобами кросфіту» http://openarchive.nure.ua/handle/document/11999

Товстоплет О. С., Коноваленко О. К. «Анализ тренировочного процесса» http://openarchive.nure.ua/handle/document/11975

Хромих Р. В. «Спорт як складова активізації здорового способу життя студентської молоді» http://openarchive.nure.ua/handle/document/11973

Захватова Т. Є., Танянський С. Ф. «Самостійні заняття студентів фізичними вправами» http://openarchive.nure.ua/handle/document/10416

Захватова Т. Е. «Физическая культура и спорт в жизни современного общества» http://openarchive.nure.ua/handle/document/10415

Griban G., Kuznietsova O., Dzenzeliuk D., Malynskyi I., Dikhtiarenko Z., Yeromenko E., Otravenko O., Lytvynenko A., Okhrimenko I., Prontenko K., Lyhun N. «Dynamics of psycho-emotional state and individual psychological characteristics of students in the process of physical education classes» http://openarchive.nure.ua/handle/document/10401

Церковна О. В., Філенко Л. В. «Інформаційно-комунікаційні технології вивчення елементів баскетболу у процесі фізичнго виховання студентів» http://openarchive.nure.ua/handle/document/10262

Оршацька Н. В., Білоусова Л. Г. «Лікувальна фізична культура і фізіобальнеотерапія в комплексному лікуванні хворих з «наркозними паралічами» верхніх кінцівок після оперативних втручань на органах грудної та черевної та червоної порожнини на санаторному етапі» http://openarchive.nure.ua/handle/document/10162

Оршацька Н. В., Білоусова Л. Г. «Фізіобальнеологічні методи в комплексному лікуванні хворих з посттравматичними ускладненнями закритих переломів ребер на санаторному етапі реабілітації» http://openarchive.nure.ua/handle/document/10161

Оршацька Н. В., Білоусова Л. Г. «Физиобальнеотерапия в комплексномлечении больных остеопорозом на санаторном этапе реабилитации»  http://openarchive.nure.ua/handle/document/10160

Оршацька Н. В., Ананьєва, Т. Г., Білоусова, Л. Г. «Лікувальна фізична культура та фізіотерапія в комплексному лікуванні хворих на хронічний гломерулонефрит на санаторному етапі реабілітації» http://openarchive.nure.ua/handle/document/10159

Оршацька Н. В., Ананьєва Т. Г., Білоусова Л. Г. «Лікувальна фізична культура і фізіотерапія в комплексній реабілітації хворих на початкову стадію облітеруючого ендартеріїту» http://openarchive.nure.ua/handle/document/10158

Оршацкая Н. В., Ананьева Т. Г., Белоусова Л. Г. «Фізіобальнеологічні методи в комплексному лікуванні хворих з посттравматичними ускладненнями закритих переломів ребер на санаторному етапі реабілітації» http://openarchive.nure.ua/handle/document/10157

Оршацкая Н. В., Ананьева Т. Г. «Электросон в лечении больных язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки на санаторном этапе реабилитации» http://openarchive.nure.ua/handle/document/10155

Прасол І. В., Круковський Г. І., Єрошенко О. А. «Комплекс для електростимуляції м’язів на основі міографічних даних» http://openarchive.nure.ua/handle/document/10140

Церковна О. В., Філенко Л. В.  «Комп’ютерні навчальні програми під час теоретичної підготовки студенток-баскетболісток» http://openarchive.nure.ua/handle/document/9583

Церковная Е. В., Филенко Л. В., Строкач С. Г. «Развитие физических качеств юных баскетболистов с учетом типа темперамента» http://openarchive.nure.ua/handle/document/9582

Танянский С. Ф., Захватова Т. Е., Коноваленко О. К. Товстоплет О. С. «Понятие о физической подготовленности» http://openarchive.nure.ua/handle/document/9581

Танянский С. Ф., Захватова Т. Е., Коноваленко О. К., Товстоплет О. С. «Анализ уровня подготовленности студентов различных специализаций» http://openarchive.nure.ua/handle/document/9580

Церковная Е. В., Строкач С. Г., Филенко Л. В. «Использование сервисов Google в учебном процессе» http://openarchive.nure.ua/handle/document/9579

Церковна О. В., Строкач С. Г., Дуднік Ю.В. «Комп’ютерні навчальні програми моделювання технічних елементів при підготовці юних баскетболістів» http://openarchive.nure.ua/handle/document/9578

Церковная Е. В., Барыбина Л. Н., Товстоплет О. С., Маракушин А. И. «Особенности изменения уровня заболеваемости студентов экономического университета в последние годы» http://openarchive.nure.ua/handle/document/9577

Церковная Е. В., Барыбина Л. Н., Алексеева И. А., Филенко Л. В., Егорова Е. В. «Исследование мотивационных приоритетов и самооценки состояния здоровья студентов технического университета» http://openarchive.nure.ua/handle/document/9576

Церковная Е. В., Филенко Л. Л. «Аналіз функціональних показників стану здоров’я у студентів 20-22 років засобами інформаційних технологій» http://openarchive.nure.ua/handle/document/9574

Tserkovna O., Ashanin V., Filenko L., Pasko V., Filenko I. «Introduction Of The Physical Game Rugby-5 Into The Physical Education Of Students By Means Of Information Technology» http://openarchive.nure.ua/handle/document/9573

Литвиненко А. М. «Тренувальні засоби спортивних єдиноборств в системі фізичного гарту студентів» http://openarchive.nure.ua/handle/document/9565

Литвиненко А. М. «Ефективність застосування методики спортивної підготовки хортингу на заняттях зі студентами першого курсу технічного вишу» http://openarchive.nure.ua/handle/document/9564

Литвиненко А. М., Губницька, Ю. С. «Оцінювання технічних дій в національному виді єдиноборств — хортингу у змагальному розділі «Двобій» » http://openarchive.nure.ua/handle/document/9563

Tserkovna O., Ashanin V., Filenko L., Pasko V. «Informatization on the physical culture of students using the «physical education» computer program» http://openarchive.nure.ua/handle/document/9544

Tserkovna O., Ashanin V., Filenko L., Pasko V., Filenko I. «Implementation practices of the Rugby-5 into the physical education of schoolchildren 12-13 years old using information technology» http://openarchive.nure.ua/handle/document/9543

Filenko L., Ashanin V., Basenko O., Petrenko Y. «Teaching and learning informatization at the universities of physical culture» http://openarchive.nure.ua/handle/document/9525

Грохова Г. П., Єфіменко П. Б., Каніщева О. П. «Одноденний туризм, як засіб безперервної рухової активності студентів вищих навчальних закладів освіти» http://openarchive.nure.ua/handle/document/9189

Грохова Г. П. «Спортивно-оздоровчий туризм як засіб здоров’язбереження студентів» http://openarchive.nure.ua/handle/document/9188

Грохова Г. П. «Сутність та структура здоров’язбереження студентської молоді» http://openarchive.nure.ua/handle/document/9171

Грохова Г. П. Рекреаційні послуги – шлях до здоров’язбереження організму студентів http://openarchive.nure.ua/handle/document/9150

Грохова Г. П., Єфіменко П. Б., Каніщева О. П. «Самомассаж у комплексі заходів профілактики бронхитів у студентів вищих навчальних закладів» http://openarchive.nure.ua/handle/document/9149

Грохова Г. П. «Роль та місце спортивно-оздоровчого туризму в системі рекреаційних послуг» http://openarchive.nure.ua/handle/document/9148

Грохова Г. П. «Формування рекреативної культураи майбутніх інженерів-педагогів» http://openarchive.nure.ua/handle/document/9147

Захватова Т. Е., Танянский С. Ф., Близнюк С. С. «Уровень физической подготовленности студентов технических специальностей» http://openarchive.nure.ua/handle/document/6481

Егоров А. Б., Тихонова В. А., Захватова Т. Е., Фоменко В. В. «Концепция обеспечения качества образовательных процессов» http://openarchive.nure.ua/handle/document/6418

Захватова Т. Е., Танянский С. Ф., Имангулов А. И. «О необходимости развития физической культуры и спорта в технических вузах» http://openarchive.nure.ua/handle/document/6396

Близнюк С. С., Захватова Т. Є., Мартынова Н. А., Чиж Р. С. «Изучение основ обеспечения качества производства при помощи интернет технологий» http://openarchive.nure.ua/handle/document/6339

Баканова А. Ф., Губарь А. В., Танянский С. Ф., Близнюк С. С., Захватова Т. Е. «Повышение качества физического воспитания в высшей школе на основе методов системного анализа» http://openarchive.nure.ua/handle/document/6262

Бондаренко В. А., Егоров А. Б., Захватова Т. Е. «Качество продукции – это экономическая категория» http://openarchive.nure.ua/handle/document/6219

Егоров А. Б., Захватова Т. Е., Танянский С. Ф., Близнюк С. С. «Концептуальная модель обеспечения качества высшего образования» http://openarchive.nure.ua/handle/document/6218