Кафедра фізичного виховання та спорту

Мова:

Наукові розробки кафедри

Наукові статті співробітників кафедри:

Zakhvatova T., Yegorov A., Nekrasova K. «Impact of the COVID-19 pandemic on the physical fitness of university students» https://openarchive.nure.ua/handle/document/20368

Захватова Т. Є. «Физическая культура в жизни общества» https://openarchive.nure.ua/handle/document/20367

Гелета Д. Д., Горшанкова Т. А. «Інформатизація процесу фізичного виховання студентів у ВНЗ» https://openarchive.nure.ua/handle/document/19848

Гелета Д. Д., Горшанкова Т. А. «Виникнення надлишкової ваги і мотивація боротьби з нею» https://openarchive.nure.ua/handle/document/19847

Гелета Д. Д., Горшанкова Т. А. «Психолого-педагогічні аспекти формування здорового способу життя» https://openarchive.nure.ua/handle/document/19846

Дидюк Н. А., Бондаренко В. В. «Педагогические аспекты формирования тренировочного процесса студентов начальных курсов университета с учётом физиологических особенностей организма» https://openarchive.nure.ua/handle/document/18674

Полянський О. С., Хворост О. Г., Дідюк Н. О., Яшний Є., Загревський Р. «Удосконалення методів оцінки знань студентів з використанням тестового контролю» https://openarchive.nure.ua/handle/document/18673

Грохова Г. П. «Формування рекреативної культури майбутніх інженерів-педагогів у процесі професійної підготовки» https://openarchive.nure.ua/handle/document/17950

Гелета Д. Д., Горшанкова Т. О. «Вплив індивідуально-ігрових видів спорту на здоров’я, фізичний розвиток і психічну стійкість студентів» https://openarchive.nure.ua/handle/document/17450

Хромых Р. В. «Техника бокса» https://openarchive.nure.ua/handle/document/16980

Литвиненко А. М. «Оздоровчі засоби української бойової культури в фізичному вихованні студентів» https://openarchive.nure.ua/handle/document/16978

Литвиненко А. М. «Національна бойова культура України в патріотичному вихованні студентської молоді» https://openarchive.nure.ua/handle/document/16977

Литвиненко А. М. «Методика спортивної підготовки національного виду спорту – хортингу в фізичному вихованні студентів» https://openarchive.nure.ua/handle/document/16358

Семашко С. А., Крівєнцова О. В. «Впровадження фітнес-технологій в освітній процес з фізичного виховання для здобувачів вищої технічної освіти» https://openarchive.nure.ua/handle/document/15998

Семашко С. А., Крівєнцова О. В., Ільницька Г. С. «Організація освітнього процесц з фізичного виховання в умовах дистанційної освіти» https://openarchive.nure.ua/handle/document/15997

Хромых Р. В. «Физическая подготовка боксера» https://openarchive.nure.ua/handle/document/15866

Захватова Т. Є. «Особливості фізичного стану жінок» https://openarchive.nure.ua/handle/document/15829

Грохова Г. П., Прісич О. Ю. «Особливості дихання під час фізичних навантажень в різноманітних видах спорту» https://openarchive.nure.ua/handle/document/15553

Прісич О. Ю., Носова Я. В. «Тестирование носового дыхания у спортсменов» https://openarchive.nure.ua/handle/document/15429

Прісич О. Ю. «Обґрунтування вибору типу сенсору витрати повітря у апаратурі для диагностики носового дихання» https://openarchive.nure.ua/handle/document/15428

Захватова Т. Е. «Вопросы методологии психоэмоциональной адаптации студентов к учебному процессу» https://openarchive.nure.ua/handle/document/15330

Захватова Т. Е. «Врачебный контроль и самоконтроль» https://openarchive.nure.ua/handle/document/14974

Литвиненко А. М., Єрьоменко Е. А. «Планування спортивної підготовки в бойовому хортингу» https://openarchive.nure.ua/handle/document/14901

Grokhova G., Griban G., Lyakhova N. G., Tymoshenko O., Domina Zh., Dovgan N., Kruk M., Mychka I. «Current state of students’ health and its improvement in the process of physical education» https://openarchive.nure.ua/handle/document/14771

Grokhova Ganna «Dynamics of the students’ physical fitness while studying at higher educational institutions» https://openarchive.nure.ua/handle/document/14744

Грохова Г. П. «Theoretical and conceptual aspects of forming the methodical system of physical education of the students of agrarian higher educational institutions.» https://openarchive.nure.ua/handle/document/14702

Захватова, Т. Е., Кутузов, М. Ю. «Психологическая‌ ‌подготовка‌ ‌спортсменов‌» https://openarchive.nure.ua/handle/document/14406

Griban G., Коbernyk O., Lytvynenko A. «Formation of health and fitness competencies of students in the process of physical education» https://openarchive.nure.ua/handle/document/13409

Литвиненко А. М., Lytvynenko A., Єременко Е. А., Griban G. «Influence of positive and negative factors on the university students’ health» https://openarchive.nure.ua/handle/document/13306

Литвиненко А. М. «Сучасна структура спортивної підготовки в хортингу» https://openarchive.nure.ua/handle/document/13066

Литвиненко А. М., Єрьоменко Е., Остапенко О., Єрьоменко В. «Бойовий хортинг у методиці вдосконалення силових якостей спортсменів різного віку» https://openarchive.nure.ua/handle/document/13062

Литвиненко А. М., Lytvynenko A., Griban G. «Motor activity as the basis of a healthy lifestyle of student youth» https://openarchive.nure.ua/handle/document/12590

Полянский А. С., Дидюк Н. А. «Роль фізичного виховання і спорту в засвоєнні інженерно-технічних дисциплін» http://openarchive.nure.ua/handle/document/12380

Дидюк Н. А., Деркач Л. П. «Психолого – педагогические аспекты формирования здорового образа жизни студентов занятиями силовыми видами спорта» http://openarchive.nure.ua/handle/document/12379

Пономаренко О. В., Яковенко Ю. О., Мирний В. В. «Фізичне виховання як основа розвитку та гармонізації сучасних здобувачів освіти» http://openarchive.nure.ua/handle/document/12363

Литвиненко А. М., Резуненко К. І. «Формування фізичної культури студентів» http://openarchive.nure.ua/handle/document/12353

Литвиненко А. М., Катрич О. О. «Аналіз національної бойової культури України» http://openarchive.nure.ua/handle/document/12352

Литвиненко А. М., Акіменко Б. В. «Мотивація занять спортом встановленням цілей» http://openarchive.nure.ua/handle/document/12348

Пономаренко О. В. «Принцип свідомості та принцип активності в системі фізичного виховання та спортивного тренування» http://openarchive.nure.ua/handle/document/12346

Церковна О. В., Єгорова О. В., Строкач С. Г. «Реалізація дистанційного навчання на платформі Moodle з дисципліни «фізичне виховання» в закладі вищої освіти технічного профілю» http://openarchive.nure.ua/handle/document/12330

Церковна О. В., Філенко Л. В. «Інформаційно-комунікаційні технології вивчення елементів баскетболу у процесі фізичнго виховання студентів» http://openarchive.nure.ua/handle/document/12316

Церковна О. В., Осіпов В. М., Горшанкова Т. О. «Діагностика психічної надійності баскетболістів» http://openarchive.nure.ua/handle/document/12315

Церковна О. В., Осіпов В. М., Коновалов Д. О. «Дослідження самооцінки стану здоров’я і мотиваційних пріоритетів студентів першого року навчання» http://openarchive.nure.ua/handle/document/12314

Церковна О. В., Філенко Л. В., Філенко І. Ю. «Інформаційні технології вивчення регбі-5 у середній школі» http://openarchive.nure.ua/handle/document/12313

Литвиненко А. М., Lytvynenko A. «Horting as a Means of Physical Education for Pupils and Students» http://openarchive.nure.ua/handle/document/12292

Литвиненко А. М. «Стратегічні напрямки розвитку вищої школи» http://openarchive.nure.ua/handle/document/12291

Грохова Г. П., Прісич О. Ю., Єфіменко П. Б. «Самомасаж в режимі дня студентів спеціальної медичної групи при хронічному бронхіті» http://openarchive.nure.ua/handle/document/12289

Грохова Г. П. «Особливості професійної компетентності завідуючого кафедрою закладу вищої освіти» http://openarchive.nure.ua/handle/document/12288

Грохова Г. П. «Управлінська компетентність як складова частина професійної компетентності завідувача кафедри закладу вищої освіти» http://openarchive.nure.ua/handle/document/12287

Грохова Г. П., Прісич О. Ю. «Мотиви щодо самостійних занять студентів фізичною рекреацією» http://openarchive.nure.ua/handle/document/12286

Грохова Г. П. «Вплив рекреативної культури на формування здорового способу життя студентів технічних ЗВО» http://openarchive.nure.ua/handle/document/12285

Грохова Г. П. «Рекреаційна культура – як складова фізичного виховання студентів технічних ЗВО» http://openarchive.nure.ua/handle/document/12283

Литвиненко А. М., Lytvynenko A., Zhamardiy V. «Methodical System of Using Fitness Technologies in Physical Education of Students» http://openarchive.nure.ua/handle/document/12222

Литвиненко A. М. «Дихальні вправи східних єдиноборств в системі фізичного виховання студентів» http://openarchive.nure.ua/handle/document/12221

Литвиненко А. М., Lytvynenko A., Prontenko K. «Dynamics of Respiratory System Indices of Cadets of Higher Military Educational Institutions During Kettlebell Lifting Training» http://openarchive.nure.ua/handle/document/12220

Литвиненко А. М. «Синергетичний підхід до аналізу безпеки соціальних систем» http://openarchive.nure.ua/handle/document/12203

Литвиненко А. Н., Дорофєєва Ю., Кобзєв В. «Інформаційні технології в ідентифікації психологічного стану єдиноборців в процесі змагальної діяльності» http://openarchive.nure.ua/handle/document/12202

Литвиненко А. М., Lytvynenko А., Griban G. «Dinámica del estado psicoemocional y características psicológicas individuales de los estudiantes en el proceso de clases de educación física» http://openarchive.nure.ua/handle/document/12201

Грохова Г. П. «Спортивно-оздоровчий туризм як засіб здоровв’язбереження студентів ЗВО» http://openarchive.nure.ua/handle/document/12173

Товстопльот О. С., Коноваленко О. К. «Шляхи залучення фізично пасивних студентів до активних занять фізичною культурою і спортом в ХНУРЕ» http://openarchive.nure.ua/handle/document/12170

Крівєнцова О. В., Крівенцова І. В., Одокієнко І. І. «Особливості секційної роботи з фехтування зі студентами закладів вищої освіти» http://openarchive.nure.ua/handle/document/12000

Семашко С. А., Крівєнцова О. В., Крівенцова І. В. «Розвиток сили та витривалості у студенток збірної команди з аеробіки засобами кросфіту» http://openarchive.nure.ua/handle/document/11999

Товстоплет О. С., Коноваленко О. К. «Анализ тренировочного процесса» http://openarchive.nure.ua/handle/document/11975

Хромих Р. В. «Спорт як складова активізації здорового способу життя студентської молоді» http://openarchive.nure.ua/handle/document/11973

Захватова Т. Є., Танянський С. Ф. «Самостійні заняття студентів фізичними вправами» http://openarchive.nure.ua/handle/document/10416

Захватова Т. Е. «Физическая культура и спорт в жизни современного общества» http://openarchive.nure.ua/handle/document/10415

Griban G., Kuznietsova O., Dzenzeliuk D., Malynskyi I., Dikhtiarenko Z., Yeromenko E., Otravenko O., Lytvynenko A., Okhrimenko I., Prontenko K., Lyhun N. «Dynamics of psycho-emotional state and individual psychological characteristics of students in the process of physical education classes» http://openarchive.nure.ua/handle/document/10401

Церковна О. В., Філенко Л. В. «Інформаційно-комунікаційні технології вивчення елементів баскетболу у процесі фізичнго виховання студентів» http://openarchive.nure.ua/handle/document/10262

Оршацька Н. В., Білоусова Л. Г. «Лікувальна фізична культура і фізіобальнеотерапія в комплексному лікуванні хворих з «наркозними паралічами» верхніх кінцівок після оперативних втручань на органах грудної та черевної та червоної порожнини на санаторному етапі» http://openarchive.nure.ua/handle/document/10162

Оршацька Н. В., Білоусова Л. Г. «Фізіобальнеологічні методи в комплексному лікуванні хворих з посттравматичними ускладненнями закритих переломів ребер на санаторному етапі реабілітації» http://openarchive.nure.ua/handle/document/10161

Оршацька Н. В., Білоусова Л. Г. «Физиобальнеотерапия в комплексномлечении больных остеопорозом на санаторном этапе реабилитации»  http://openarchive.nure.ua/handle/document/10160

Оршацька Н. В., Ананьєва, Т. Г., Білоусова, Л. Г. «Лікувальна фізична культура та фізіотерапія в комплексному лікуванні хворих на хронічний гломерулонефрит на санаторному етапі реабілітації» http://openarchive.nure.ua/handle/document/10159

Оршацька Н. В., Ананьєва Т. Г., Білоусова Л. Г. «Лікувальна фізична культура і фізіотерапія в комплексній реабілітації хворих на початкову стадію облітеруючого ендартеріїту» http://openarchive.nure.ua/handle/document/10158

Оршацкая Н. В., Ананьева Т. Г., Белоусова Л. Г. «Фізіобальнеологічні методи в комплексному лікуванні хворих з посттравматичними ускладненнями закритих переломів ребер на санаторному етапі реабілітації» http://openarchive.nure.ua/handle/document/10157

Оршацкая Н. В., Ананьева Т. Г. «Электросон в лечении больных язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки на санаторном этапе реабилитации» http://openarchive.nure.ua/handle/document/10155

Прасол І. В., Круковський Г. І., Єрошенко О. А. «Комплекс для електростимуляції м’язів на основі міографічних даних» http://openarchive.nure.ua/handle/document/10140

Церковна О. В., Філенко Л. В.  «Комп’ютерні навчальні програми під час теоретичної підготовки студенток-баскетболісток» http://openarchive.nure.ua/handle/document/9583

Церковная Е. В., Филенко Л. В., Строкач С. Г. «Развитие физических качеств юных баскетболистов с учетом типа темперамента» http://openarchive.nure.ua/handle/document/9582

Танянский С. Ф., Захватова Т. Е., Коноваленко О. К. Товстоплет О. С. «Понятие о физической подготовленности» http://openarchive.nure.ua/handle/document/9581

Танянский С. Ф., Захватова Т. Е., Коноваленко О. К., Товстоплет О. С. «Анализ уровня подготовленности студентов различных специализаций» http://openarchive.nure.ua/handle/document/9580

Церковная Е. В., Строкач С. Г., Филенко Л. В. «Использование сервисов Google в учебном процессе» http://openarchive.nure.ua/handle/document/9579

Церковна О. В., Строкач С. Г., Дуднік Ю.В. «Комп’ютерні навчальні програми моделювання технічних елементів при підготовці юних баскетболістів» http://openarchive.nure.ua/handle/document/9578

Церковная Е. В., Барыбина Л. Н., Товстоплет О. С., Маракушин А. И. «Особенности изменения уровня заболеваемости студентов экономического университета в последние годы» http://openarchive.nure.ua/handle/document/9577

Церковная Е. В., Барыбина Л. Н., Алексеева И. А., Филенко Л. В., Егорова Е. В. «Исследование мотивационных приоритетов и самооценки состояния здоровья студентов технического университета» http://openarchive.nure.ua/handle/document/9576

Церковная Е. В., Филенко Л. Л. «Аналіз функціональних показників стану здоров’я у студентів 20-22 років засобами інформаційних технологій» http://openarchive.nure.ua/handle/document/9574

Tserkovna O., Ashanin V., Filenko L., Pasko V., Filenko I. «Introduction Of The Physical Game Rugby-5 Into The Physical Education Of Students By Means Of Information Technology» http://openarchive.nure.ua/handle/document/9573

Литвиненко А. М. «Тренувальні засоби спортивних єдиноборств в системі фізичного гарту студентів» http://openarchive.nure.ua/handle/document/9565

Литвиненко А. М. «Ефективність застосування методики спортивної підготовки хортингу на заняттях зі студентами першого курсу технічного вишу» http://openarchive.nure.ua/handle/document/9564

Литвиненко А. М., Губницька, Ю. С. «Оцінювання технічних дій в національному виді єдиноборств — хортингу у змагальному розділі «Двобій» » http://openarchive.nure.ua/handle/document/9563

Tserkovna O., Ashanin V., Filenko L., Pasko V. «Informatization on the physical culture of students using the «physical education» computer program» http://openarchive.nure.ua/handle/document/9544

Tserkovna O., Ashanin V., Filenko L., Pasko V., Filenko I. «Implementation practices of the Rugby-5 into the physical education of schoolchildren 12-13 years old using information technology» http://openarchive.nure.ua/handle/document/9543

Filenko L., Ashanin V., Basenko O., Petrenko Y. «Teaching and learning informatization at the universities of physical culture» http://openarchive.nure.ua/handle/document/9525

Грохова Г. П., Єфіменко П. Б., Каніщева О. П. «Одноденний туризм, як засіб безперервної рухової активності студентів вищих навчальних закладів освіти» http://openarchive.nure.ua/handle/document/9189

Грохова Г. П. «Спортивно-оздоровчий туризм як засіб здоров’язбереження студентів» http://openarchive.nure.ua/handle/document/9188

Грохова Г. П. «Сутність та структура здоров’язбереження студентської молоді» http://openarchive.nure.ua/handle/document/9171

Грохова Г. П. Рекреаційні послуги – шлях до здоров’язбереження організму студентів http://openarchive.nure.ua/handle/document/9150

Грохова Г. П., Єфіменко П. Б., Каніщева О. П. «Самомассаж у комплексі заходів профілактики бронхитів у студентів вищих навчальних закладів» http://openarchive.nure.ua/handle/document/9149

Грохова Г. П. «Роль та місце спортивно-оздоровчого туризму в системі рекреаційних послуг» http://openarchive.nure.ua/handle/document/9148

Грохова Г. П. «Формування рекреативної культураи майбутніх інженерів-педагогів» http://openarchive.nure.ua/handle/document/9147

Захватова Т. Е., Танянский С. Ф., Близнюк С. С. «Уровень физической подготовленности студентов технических специальностей» http://openarchive.nure.ua/handle/document/6481

Егоров А. Б., Тихонова В. А., Захватова Т. Е., Фоменко В. В. «Концепция обеспечения качества образовательных процессов» http://openarchive.nure.ua/handle/document/6418

Захватова Т. Е., Танянский С. Ф., Имангулов А. И. «О необходимости развития физической культуры и спорта в технических вузах» http://openarchive.nure.ua/handle/document/6396

Близнюк С. С., Захватова Т. Є., Мартынова Н. А., Чиж Р. С. «Изучение основ обеспечения качества производства при помощи интернет технологий» http://openarchive.nure.ua/handle/document/6339

Баканова А. Ф., Губарь А. В., Танянский С. Ф., Близнюк С. С., Захватова Т. Е. «Повышение качества физического воспитания в высшей школе на основе методов системного анализа» http://openarchive.nure.ua/handle/document/6262

Бондаренко В. А., Егоров А. Б., Захватова Т. Е. «Качество продукции – это экономическая категория» http://openarchive.nure.ua/handle/document/6219

Егоров А. Б., Захватова Т. Е., Танянский С. Ф., Близнюк С. С. «Концептуальная модель обеспечения качества высшего образования» http://openarchive.nure.ua/handle/document/6218