Кафедра фізичного виховання та спорту

Мова:

Наукові розробки кафедри

Наукові статті співробітників кафедри:

Литвиненко А., Губницька Ю. «Використання інформаційних технологій в управлінні складними ієрархічно впорядкованими нелінійними системами, які знаходяться у стані конфліктної взаємодії» https://openarchive.nure.ua/handle/document/25146

Гелета Д. Д., Горшанкова Т. О. «Організація самостійної роботи студентів у процесі занять фізичною культурою» https://openarchive.nure.ua/handle/document/24642

Гелета Д. Д., Горшанкова Т. О. «ПСИХОЛОГІЯ СТРЕСУ І ЗАНЯТТЯ СПОРТОМ ЯК ЗАСІБ БОРОТЬБИ СО СТРЕСОМ У СТУДЕНТІВ» https://openarchive.nure.ua/handle/document/24641

Гелета Д. Д., Горшанкова Т. О. «Біг як засіб зміцнення здоров’я та формування фізичних якостей студентів» https://openarchive.nure.ua/handle/document/24640

Гелета Д. Д., Горшанкова Т. О. «Фізична рекреація як основа збереження здоров’я молоді» https://openarchive.nure.ua/handle/document/24636

Церковна О. В., Грохова Г. П., Філенко Л. В.  «Вплив занять оздоровчою гімнастикою ХАДУ на функциональні, фізичні показники та статуру жінок другого зрілого віку» https://openarchive.nure.ua/handle/document/24580

Хромих Р. «Повышенная скорость в боксе» https://openarchive.nure.ua/handle/document/24579

Церковна О. В., Філенко Л. В., Пасько В. В., Помещикова І. П., Пащенко Н. О.  «Пошук шляхів оптимізації навчального процесу з фізичного виховання в технічному закладі вищої освіти в умовах військового часу» https://openarchive.nure.ua/handle/document/24531

Tserkovna O., Pasko V., Nesen O., Tsos A., Pomeshchikova I., Filenko L. «Development of speed-strength abilities of 11-12 year old rugby players using a set of special exercises» https://openarchive.nure.ua/handle/document/24529

Церковна О. В., Філенко Л. В., Філенко І.,  Пасько В. В. «Інформаційні технології on-line навчання з фізичної культури» https://openarchive.nure.ua/handle/document/24518

Церковна О. В., Пасько В. В., Мітова О. О., Плахотнюк О. І., Філенко Л. В. «Моделі фізичної та технічноїпідготовленості регбістів 18-19 років» https://openarchive.nure.ua/handle/document/24516

Zakhvatova T. E., Yegorov A. B., Nekrasova K. V. «Component uncertainties evaluation at manufacture of calibration standard – cadmium solution in HNO3» https://openarchive.nure.ua/handle/document/22997

Захватова Т. Є. «Біг як ефективний засіб оздоровлення» https://openarchive.nure.ua/handle/document/22993

Захватова Т. Є. «Фізичне виховання для здобувачів вищої освіти» https://openarchive.nure.ua/handle/document/22990

Семашко С. А., Крівєнцова О. В. «Особливості секційної роботи зі спортивної аеробіки та черліденгу в період пандемії COVID-19» https://openarchive.nure.ua/handle/document/20935

Литвиненко А. М. «Методика спортивної підготовки національного виду спорту – хортингу в фізичному вихованні студентів» https://openarchive.nure.ua/handle/document/20814

Zakhvatova Tetiana, Yegorov Andriy, Nekrasova Klavdiia «Changes in the physical form of students during the COVID-19 Pandemic» https://openarchive.nure.ua/handle/document/20704

Литвиненко А. М. «Фізичне виховання студентів на основі української бойової культури» https://openarchive.nure.ua/handle/document/20667

Литвиненко А. М., Ашанін В. С. «Побудова інформаційних моделей змагальної діяльності в бойовому хортингу» https://openarchive.nure.ua/handle/document/20665

Церковна О. В., Філенко Л. В. «Створення дистанційних курсів при підготовці здобувачів вищої освіти в галузі фізичної культури та спорту» https://openarchive.nure.ua/handle/document/20636

Церковна О. В., Філенко Л. В. «Вплив засобів оздоровчої гімнастики на біологічний вік жінок 45-55 років, які займаються баскетболом» https://openarchive.nure.ua/handle/document/20635

Церковна О. В., Єгорова О. В., Строкач С. Г. «Реалізація дистанційного навчання на платформі Moodle з дисципліни «фізичне виховання» в закладі вищої освіти технічного профілю» https://openarchive.nure.ua/handle/document/20625

Литвиненко А. М., Грохова Г. П., Дорофєєва Ю. С. «Корекція системи підготовки в спортивних єдиноборствах засобами сучасних інформаційних технологій» https://openarchive.nure.ua/handle/document/20562

Zakhvatova T., Yegorov A., Nekrasova K. «Impact of the COVID-19 pandemic on the physical fitness of university students» https://openarchive.nure.ua/handle/document/20368

Гелета Д. Д., Горшанкова Т. А. «Інформатизація процесу фізичного виховання студентів у ВНЗ» https://openarchive.nure.ua/handle/document/19848

Гелета Д. Д., Горшанкова Т. А. «Виникнення надлишкової ваги і мотивація боротьби з нею» https://openarchive.nure.ua/handle/document/19847

Гелета Д. Д., Горшанкова Т. А. «Психолого-педагогічні аспекти формування здорового способу життя» https://openarchive.nure.ua/handle/document/19846

Полянський О. С., Хворост О. Г., Дідюк Н. О., Яшний Є., Загревський Р. «Удосконалення методів оцінки знань студентів з використанням тестового контролю» https://openarchive.nure.ua/handle/document/18673

Грохова Г. П. «Формування рекреативної культури майбутніх інженерів-педагогів у процесі професійної підготовки» https://openarchive.nure.ua/handle/document/17950

Гелета Д. Д., Горшанкова Т. О. «Вплив індивідуально-ігрових видів спорту на здоров’я, фізичний розвиток і психічну стійкість студентів» https://openarchive.nure.ua/handle/document/17450

Литвиненко А. М. «Оздоровчі засоби української бойової культури в фізичному вихованні студентів» https://openarchive.nure.ua/handle/document/16978

Литвиненко А. М. «Національна бойова культура України в патріотичному вихованні студентської молоді» https://openarchive.nure.ua/handle/document/16977

Литвиненко А. М. «Методика спортивної підготовки національного виду спорту – хортингу в фізичному вихованні студентів» https://openarchive.nure.ua/handle/document/16358

Семашко С. А., Крівєнцова О. В. «Впровадження фітнес-технологій в освітній процес з фізичного виховання для здобувачів вищої технічної освіти» https://openarchive.nure.ua/handle/document/15998

Семашко С. А., Крівєнцова О. В., Ільницька Г. С. «Організація освітнього процесц з фізичного виховання в умовах дистанційної освіти» https://openarchive.nure.ua/handle/document/15997

Захватова Т. Є. «Особливості фізичного стану жінок» https://openarchive.nure.ua/handle/document/15829

Грохова Г. П., Прісич О. Ю. «Особливості дихання під час фізичних навантажень в різноманітних видах спорту» https://openarchive.nure.ua/handle/document/15553

Прісич О. Ю. «Обґрунтування вибору типу сенсору витрати повітря у апаратурі для диагностики носового дихання» https://openarchive.nure.ua/handle/document/15428

Литвиненко А. М., Єрьоменко Е. А. «Планування спортивної підготовки в бойовому хортингу» https://openarchive.nure.ua/handle/document/14901

Grokhova G., Griban G., Lyakhova N. G., Tymoshenko O., Domina Zh., Dovgan N., Kruk M., Mychka I. «Current state of students’ health and its improvement in the process of physical education» https://openarchive.nure.ua/handle/document/14771

Grokhova Ganna «Dynamics of the students’ physical fitness while studying at higher educational institutions» https://openarchive.nure.ua/handle/document/14744

Грохова Г. П. «Theoretical and conceptual aspects of forming the methodical system of physical education of the students of agrarian higher educational institutions.» https://openarchive.nure.ua/handle/document/14702

Griban G., Коbernyk O., Lytvynenko A. «Formation of health and fitness competencies of students in the process of physical education» https://openarchive.nure.ua/handle/document/13409

Литвиненко А. М., Lytvynenko A., Єременко Е. А., Griban G. «Influence of positive and negative factors on the university students’ health» https://openarchive.nure.ua/handle/document/13306

Литвиненко А. М. «Сучасна структура спортивної підготовки в хортингу» https://openarchive.nure.ua/handle/document/13066

Литвиненко А. М., Єрьоменко Е., Остапенко О., Єрьоменко В. «Бойовий хортинг у методиці вдосконалення силових якостей спортсменів різного віку» https://openarchive.nure.ua/handle/document/13062

Литвиненко А. М., Lytvynenko A., Griban G. «Motor activity as the basis of a healthy lifestyle of student youth» https://openarchive.nure.ua/handle/document/12590

Полянский А. С., Дидюк Н. А. «Роль фізичного виховання і спорту в засвоєнні інженерно-технічних дисциплін» http://openarchive.nure.ua/handle/document/12380

Пономаренко О. В., Яковенко Ю. О., Мирний В. В. «Фізичне виховання як основа розвитку та гармонізації сучасних здобувачів освіти» http://openarchive.nure.ua/handle/document/12363

Литвиненко А. М., Резуненко К. І. «Формування фізичної культури студентів» http://openarchive.nure.ua/handle/document/12353

Литвиненко А. М., Катрич О. О. «Аналіз національної бойової культури України» http://openarchive.nure.ua/handle/document/12352

Литвиненко А. М., Акіменко Б. В. «Мотивація занять спортом встановленням цілей» http://openarchive.nure.ua/handle/document/12348

Пономаренко О. В. «Принцип свідомості та принцип активності в системі фізичного виховання та спортивного тренування» http://openarchive.nure.ua/handle/document/12346

Церковна О. В., Єгорова О. В., Строкач С. Г. «Реалізація дистанційного навчання на платформі Moodle з дисципліни «фізичне виховання» в закладі вищої освіти технічного профілю» http://openarchive.nure.ua/handle/document/12330

Церковна О. В., Філенко Л. В. «Інформаційно-комунікаційні технології вивчення елементів баскетболу у процесі фізичнго виховання студентів» http://openarchive.nure.ua/handle/document/12316

Церковна О. В., Осіпов В. М., Горшанкова Т. О. «Діагностика психічної надійності баскетболістів» http://openarchive.nure.ua/handle/document/12315

Церковна О. В., Осіпов В. М., Коновалов Д. О. «Дослідження самооцінки стану здоров’я і мотиваційних пріоритетів студентів першого року навчання» http://openarchive.nure.ua/handle/document/12314

Церковна О. В., Філенко Л. В., Філенко І. Ю. «Інформаційні технології вивчення регбі-5 у середній школі» http://openarchive.nure.ua/handle/document/12313

Литвиненко А. М., Lytvynenko A. «Horting as a Means of Physical Education for Pupils and Students» http://openarchive.nure.ua/handle/document/12292

Литвиненко А. М. «Стратегічні напрямки розвитку вищої школи» http://openarchive.nure.ua/handle/document/12291

Грохова Г. П., Прісич О. Ю., Єфіменко П. Б. «Самомасаж в режимі дня студентів спеціальної медичної групи при хронічному бронхіті» http://openarchive.nure.ua/handle/document/12289

Грохова Г. П. «Особливості професійної компетентності завідуючого кафедрою закладу вищої освіти» http://openarchive.nure.ua/handle/document/12288

Грохова Г. П. «Управлінська компетентність як складова частина професійної компетентності завідувача кафедри закладу вищої освіти» http://openarchive.nure.ua/handle/document/12287

Грохова Г. П., Прісич О. Ю. «Мотиви щодо самостійних занять студентів фізичною рекреацією» http://openarchive.nure.ua/handle/document/12286

Грохова Г. П. «Вплив рекреативної культури на формування здорового способу життя студентів технічних ЗВО» http://openarchive.nure.ua/handle/document/12285

Грохова Г. П. «Рекреаційна культура – як складова фізичного виховання студентів технічних ЗВО» http://openarchive.nure.ua/handle/document/12283

Литвиненко А. М., Lytvynenko A., Zhamardiy V. «Methodical System of Using Fitness Technologies in Physical Education of Students» http://openarchive.nure.ua/handle/document/12222

Литвиненко A. М. «Дихальні вправи східних єдиноборств в системі фізичного виховання студентів» http://openarchive.nure.ua/handle/document/12221

Литвиненко А. М., Lytvynenko A., Prontenko K. «Dynamics of Respiratory System Indices of Cadets of Higher Military Educational Institutions During Kettlebell Lifting Training» http://openarchive.nure.ua/handle/document/12220

Литвиненко А. М. «Синергетичний підхід до аналізу безпеки соціальних систем» http://openarchive.nure.ua/handle/document/12203

Литвиненко А. Н., Дорофєєва Ю., Кобзєв В. «Інформаційні технології в ідентифікації психологічного стану єдиноборців в процесі змагальної діяльності» http://openarchive.nure.ua/handle/document/12202

Литвиненко А. М., Lytvynenko А., Griban G. «Dinámica del estado psicoemocional y características psicológicas individuales de los estudiantes en el proceso de clases de educación física» http://openarchive.nure.ua/handle/document/12201

Грохова Г. П. «Спортивно-оздоровчий туризм як засіб здоровв’язбереження студентів ЗВО» http://openarchive.nure.ua/handle/document/12173

Товстопльот О. С., Коноваленко О. К. «Шляхи залучення фізично пасивних студентів до активних занять фізичною культурою і спортом в ХНУРЕ» http://openarchive.nure.ua/handle/document/12170

Крівєнцова О. В., Крівенцова І. В., Одокієнко І. І. «Особливості секційної роботи з фехтування зі студентами закладів вищої освіти» http://openarchive.nure.ua/handle/document/12000

Семашко С. А., Крівєнцова О. В., Крівенцова І. В. «Розвиток сили та витривалості у студенток збірної команди з аеробіки засобами кросфіту» http://openarchive.nure.ua/handle/document/11999

Хромих Р. В. «Спорт як складова активізації здорового способу життя студентської молоді» http://openarchive.nure.ua/handle/document/11973

Захватова Т. Є., Танянський С. Ф. «Самостійні заняття студентів фізичними вправами» http://openarchive.nure.ua/handle/document/10416

Griban G., Kuznietsova O., Dzenzeliuk D., Malynskyi I., Dikhtiarenko Z., Yeromenko E., Otravenko O., Lytvynenko A., Okhrimenko I., Prontenko K., Lyhun N. «Dynamics of psycho-emotional state and individual psychological characteristics of students in the process of physical education classes» http://openarchive.nure.ua/handle/document/10401

Церковна О. В., Філенко Л. В. «Інформаційно-комунікаційні технології вивчення елементів баскетболу у процесі фізичнго виховання студентів» http://openarchive.nure.ua/handle/document/10262

Оршацька Н. В., Білоусова Л. Г. «Лікувальна фізична культура і фізіобальнеотерапія в комплексному лікуванні хворих з «наркозними паралічами» верхніх кінцівок після оперативних втручань на органах грудної та черевної та червоної порожнини на санаторному етапі» http://openarchive.nure.ua/handle/document/10162

Оршацька Н. В., Білоусова Л. Г. «Фізіобальнеологічні методи в комплексному лікуванні хворих з посттравматичними ускладненнями закритих переломів ребер на санаторному етапі реабілітації» http://openarchive.nure.ua/handle/document/10161

Оршацька Н. В., Білоусова Л. Г. «Физиобальнеотерапия в комплексномлечении больных остеопорозом на санаторном этапе реабилитации»  http://openarchive.nure.ua/handle/document/10160

Оршацька Н. В., Ананьєва, Т. Г., Білоусова, Л. Г. «Лікувальна фізична культура та фізіотерапія в комплексному лікуванні хворих на хронічний гломерулонефрит на санаторному етапі реабілітації» http://openarchive.nure.ua/handle/document/10159

Оршацька Н. В., Ананьєва Т. Г., Білоусова Л. Г. «Лікувальна фізична культура і фізіотерапія в комплексній реабілітації хворих на початкову стадію облітеруючого ендартеріїту» http://openarchive.nure.ua/handle/document/10158

Оршацкая Н. В., Ананьева Т. Г., Белоусова Л. Г. «Фізіобальнеологічні методи в комплексному лікуванні хворих з посттравматичними ускладненнями закритих переломів ребер на санаторному етапі реабілітації» http://openarchive.nure.ua/handle/document/10157

Прасол І. В., Круковський Г. І., Єрошенко О. А. «Комплекс для електростимуляції м’язів на основі міографічних даних» http://openarchive.nure.ua/handle/document/10140

Церковна О. В., Філенко Л. В.  «Комп’ютерні навчальні програми під час теоретичної підготовки студенток-баскетболісток» http://openarchive.nure.ua/handle/document/9583

Церковна О. В., Строкач С. Г., Дуднік Ю.В. «Комп’ютерні навчальні програми моделювання технічних елементів при підготовці юних баскетболістів» http://openarchive.nure.ua/handle/document/9578

Церковная Е. В., Филенко Л. Л. «Аналіз функціональних показників стану здоров’я у студентів 20-22 років засобами інформаційних технологій» http://openarchive.nure.ua/handle/document/9574

Tserkovna O., Ashanin V., Filenko L., Pasko V., Filenko I. «Introduction Of The Physical Game Rugby-5 Into The Physical Education Of Students By Means Of Information Technology» http://openarchive.nure.ua/handle/document/9573

Литвиненко А. М. «Тренувальні засоби спортивних єдиноборств в системі фізичного гарту студентів» http://openarchive.nure.ua/handle/document/9565

Литвиненко А. М. «Ефективність застосування методики спортивної підготовки хортингу на заняттях зі студентами першого курсу технічного вишу» http://openarchive.nure.ua/handle/document/9564

Литвиненко А. М., Губницька, Ю. С. «Оцінювання технічних дій в національному виді єдиноборств — хортингу у змагальному розділі «Двобій» » http://openarchive.nure.ua/handle/document/9563

Tserkovna O., Ashanin V., Filenko L., Pasko V. «Informatization on the physical culture of students using the «physical education» computer program» http://openarchive.nure.ua/handle/document/9544

Tserkovna O., Ashanin V., Filenko L., Pasko V., Filenko I. «Implementation practices of the Rugby-5 into the physical education of schoolchildren 12-13 years old using information technology» http://openarchive.nure.ua/handle/document/9543

Filenko L., Ashanin V., Basenko O., Petrenko Y. «Teaching and learning informatization at the universities of physical culture» http://openarchive.nure.ua/handle/document/9525

Грохова Г. П., Єфіменко П. Б., Каніщева О. П. «Одноденний туризм, як засіб безперервної рухової активності студентів вищих навчальних закладів освіти» http://openarchive.nure.ua/handle/document/9189

Грохова Г. П. «Спортивно-оздоровчий туризм як засіб здоров’язбереження студентів» http://openarchive.nure.ua/handle/document/9188

Грохова Г. П. «Сутність та структура здоров’язбереження студентської молоді» http://openarchive.nure.ua/handle/document/9171

Грохова Г. П. Рекреаційні послуги – шлях до здоров’язбереження організму студентів http://openarchive.nure.ua/handle/document/9150

Грохова Г. П., Єфіменко П. Б., Каніщева О. П. «Самомассаж у комплексі заходів профілактики бронхитів у студентів вищих навчальних закладів» http://openarchive.nure.ua/handle/document/9149

Грохова Г. П. «Роль та місце спортивно-оздоровчого туризму в системі рекреаційних послуг» http://openarchive.nure.ua/handle/document/9148

Грохова Г. П. «Формування рекреативної культураи майбутніх інженерів-педагогів» http://openarchive.nure.ua/handle/document/9147