Кафедра фізичного виховання та спорту

Мова:

Наукове партнерство

В рамках співробітництва проводиться наукова робота с кафедрою біомедичної інженерії, яку спрямовано на оцінку фізичних можливостей спортсменів за даними тестування носового дихання. Відомо, що показники та режими течії повітря в носовій  порожнині при диханні є дуже важливими визначення потенційних можливостей спортсменів при різних типах тренувань. За рахунок розробленого на кафедрі біомедичної інженерії комп’ютерного пристрою для тестування носового дихання (http://www.bme.nure.ua/vprovadgeni-roboti/)  можливо досліджувати визначення моментів часу переходу на ротове дихання при різних видах навантажень та збільшення ефективності носового дихання в динаміці після відповідних тренувань. Вже отримано декілька сумісних публікацій та проводиться спільна участь у наукових конференціях.

Наукове партнерство Наукове партнерство Наукове партнерство