Кафедра фізичного виховання та спорту

Мова:

Силабус

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня bakalavr_silabus

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня magistr_silabus