Кафедра фізичного виховання та спорту

Мова:

Відповідальні викладачі по факультетам та курсам

ф-т1 курс2 курс3 курс
 

1

Комп’ютерних наук

(КН)

 

Коноваленко

Оксана Костянтинівна

oksana.konovalenko@nure.ua

Відповідальні викладачі по факультетам та курсам oksana.konovalenko3

 

Оршацька Наталя Володимирівна

natalia.orshatskaia@nure.ua

Відповідальні викладачі по факультетам та курсам natashaorsh

(ВПС, КНТ, ІТУ , ІТШІ)

 

Прісич Олена Юріївна

olena.prisych@nure.ua

Відповідальні викладачі по факультетам та курсам alena_prisych

(ПЗПІ)

Оршацька

Наталя Володимирівна

natalia.orshatskaia@nure.ua

Відповідальні викладачі по факультетам та курсам natashaorsh

2Інформаційних радіотехнологій та технічного захисту інформації

(ІРТЗІ)

 

Брагін Ярослав

Юрійович

yaroslav.brahin@nure.ua

Церковна Олена Вікторівна

olena.tserkovna@nure.ua

Відповідальні викладачі по факультетам та курсам hadu_kharkiv

Церковна Олена Вікторівна

olena.tserkovna@nure.ua

Відповідальні викладачі по факультетам та курсам hadu_kharkiv

3Комп’ютерної інженерії та управління

(КІУ)

 

Кривенцова

Олена Володимирівна

olena.kryventsova@nure.ua

Відповідальні викладачі по факультетам та курсам elena_kriventsova777

(КІУКІ, КІУКІу)

 

Гелета Діана

Дмитрівна

 diana.heleta@nure.ua

Відповідальні викладачі по факультетам та курсам geleta_diana_dmitrievna

(КБІКС, КБІКСу)

Гелета Діана

Дмитрівна

 diana.heleta@nure.ua

Відповідальні викладачі по факультетам та курсам geleta_diana_dmitrievna

Семашко

Світлана Анатоліївна

svitlana.semashko@nure.ua

Відповідальні викладачі по факультетам та курсам sveta_semashko_

(КІУКІ , КІУКІу)

 

Гелета Діана

Дмитрівна

diana.heleta@nure.ua

Відповідальні викладачі по факультетам та курсам geleta_diana_dmitrievna

(КБІКСу)

4Інфокомунікацій

(ІК)

 

Лисакевич

Валерій Валерійович

 valerii.lysakevych@nure.ua

Відповідальні викладачі по факультетам та курсам valerylysakevych

Семашко

Світлана Анатоліївна

svitlana.semashko@nure.ua

Відповідальні викладачі по факультетам та курсам sveta_semashko_

Дідюк

Наталя Олександрівна

natalia.didiuk@nure.ua

Відповідальні викладачі по факультетам та курсам Natalya Didyuk

5Автоматики і комп’ютеризованих технологій

(АКТ)

 

Прісич Олена Юріївна

 olena.prisych@nure.ua

Відповідальні викладачі по факультетам та курсам alena_prisych

Прісич Олена Юріївна

 olena.prisych@nure.ua

Відповідальні викладачі по факультетам та курсам alena_prisych

Прісич Олена Юріївна

olena.prisych@nure.ua

Відповідальні викладачі по факультетам та курсам alena_prisych

6Електронної та біомедичної інженерії

(ЕЛБІ)

 

Кутузов Михайло Юрійович

mykhailo.kutuzov@nure.ua

Відповідальні викладачі по факультетам та курсам mkutuzov61

 

Круковський

Георгій Ігорович

 heorhii.krukovskyi@nure.ua

Відповідальні викладачі по факультетам та курсам krukovskyg

 

Дідюк

Наталя Олександрівна

natalia.didiuk@nure.ua

Відповідальні викладачі по факультетам та курсам Natalya Didyuk

 

7Інформаційно-аналітичних технологій та менеджменту

(ІАТМ)

 

Хромих Роман Володимирович

 roman.khromykh@nure.ua

Відповідальні викладачі по факультетам та курсам roman_khromykh

Захватова Тетяна Євгенівна

 tetiana.zakhvatova@nure.ua

Відповідальні викладачі по факультетам та курсам zahvatova_t

Лисакевич Валерій Валерійович

valerii.lysakevych@nure.ua

Відповідальні викладачі по факультетам та курсам@valerylysakevych