Кафедра фізичного виховання та спорту

Мова:

Відповідальні викладачі по факультетам та курсам

ф-т1 курс2 курс3 курс
 

1

Комп’ютерних наук

(КН)

 

Коноваленко Оксана

Костянтинівна

oksana.konovalenko@nure.ua

Відповідальні викладачі по факультетам та курсамoksana.konovalenko3

ВПС, ІТШІ, КНТ, ІТУ

 

 

Оршацька Наталя

Володимирівна

natalia.orshatskaia@nure.ua

Відповідальні викладачі по факультетам та курсамnatashaorsh

ПЗПІ

Оршацька Наталя

Володимирівна

natalia.orshatskaia@nure.ua

Відповідальні викладачі по факультетам та курсамnatashaorsh

ВПС, ІТШІ, КНТ, ІТУ

 

 

Коновалов Дмитро

Олександрович

dmytro.konovalov1@nure.ua

Відповідальні викладачі по факультетам та курсамkonovalov7977

ПЗПІ

Оршацька Наталя

Володимирівна

natalia.orshatskaia@nure.ua

Відповідальні викладачі по факультетам та курсамnatashaorsh

ВПС, КНТ, ІТУ , ІТШІ

 

Грохова Ганна

Павлівна

ganna.grokhova@nure.ua

Відповідальні викладачі по факультетам та курсамann_grokhova

ПЗПІ

2 

Інформаційних радіотехнологій та технічного захисту інформації

(ІРТЗІ)

 

Брагін Ярослав Юрійович

yaroslav.brahin@nure.ua

Церковна Олена Вікторівна

olena.tserkovna@nure.ua

Відповідальні викладачі по факультетам та курсамhadu_kharkiv

Церковна Олена Вікторівна

olena.tserkovna@nure.ua

Відповідальні викладачі по факультетам та курсамhadu_kharkiv

3Комп’ютерної інженерії та управління

(КІУ)

 

Коновалов Дмитро Олександрович

dmytro.konovalov1@nure.ua Відповідальні викладачі по факультетам та курсамkonovalov7977

КІУКІ, КІУКІу

 

Гелета Діана

Дмитрівна

diana.heleta@nure.ua

Відповідальні викладачі по факультетам та курсамgeleta_diana_dmitrievna

КБІКС, КБІКСу

Семашко Світлана Анатоліївна

svitlana.semashko@nure.ua Відповідальні викладачі по факультетам та курсамsveta_semashko_

КІУКІ , КІУКІу

 

Гелета Діана

Дмитрівна

diana.heleta@nure.ua

Відповідальні викладачі по факультетам та курсамgeleta_diana_dmitrievna

КБІКС, КБІКС

Кривенцова Олена Володимирівна

olena.kryventsova@nure.ua Відповідальні викладачі по факультетам та курсамelena_kriventsova777

КІУКІ

 

Гелета Діана

Дмитрівна

diana.heleta@nure.ua

Відповідальні викладачі по факультетам та курсамgeleta_diana_dmitrievna

КБІКСу

4Інфокомунікацій

(ІК)

 

Пономаренко Олена Володимирівна

olena.ponomarenko@nure.ua Відповідальні викладачі по факультетам та курсамlenaponomarenko4

 

Дідюк Наталя Олександрівна

natalia.didiuk@nure.ua

Відповідальні викладачі по факультетам та курсам Natalya Didyuk

 

Лисакевич Валерій Валерійович

valerii.lysakevych@nure.ua Відповідальні викладачі по факультетам та курсам@valerylysakevych

 

5 

Автоматики і комп’ютеризованих технологій

(АКТ)

 

Прісич Олена Юріївна

olena.prisych@nure.ua

Відповідальні викладачі по факультетам та курсамalena_prisych

Прісич Олена Юріївна

olena.prisych@nure.ua

Відповідальні викладачі по факультетам та курсамalena_prisych

Прісич Олена Юріївна

olena.prisych@nure.ua

Відповідальні викладачі по факультетам та курсамalena_prisych

6Електронної та біомедичної інженерії

(ЕЛБІ)

 

Круковський Георгій Ігорович

heorhii.krukovskyi@nure.ua Відповідальні викладачі по факультетам та курсамkrukovskyg

 

Кутузов Михайло Юрійович

mykhailo.kutuzov@nure.ua Відповідальні викладачі по факультетам та курсамmkutuzov61

 

Круковський Георгій Ігорович

heorhii.krukovskyi@nure.ua Відповідальні викладачі по факультетам та курсамkrukovskyg

 

7Інформаційно-аналітичних технологій та менеджменту

(ІАТМ)

 

Хромих Роман Володимирович

roman.khromykh@nure.ua

Відповідальні викладачі по факультетам та курсамroman_khromykh

Захватова Тетяна Євгенівна

tetiana.zakhvatova@nure.ua

Відповідальні викладачі по факультетам та курсамzahvatova_t

 

Коновалов Дмитро Олександрович

dmytro.konovalov1@nure.ua Відповідальні викладачі по факультетам та курсамkonovalov7977