Кафедра фізичного виховання та спорту

Мова:

Ганна Павлівна Грохова

Ганна Павлівна Грохова
Завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент

2003 р. – закінчила Харківську державну академію фізичної культури (ХДАФК) за фахом «Олімпійський і професійний спорт» і отримала кваліфікацію викладач фізичного виховання і інформаційного забезпечення спорту.

2004 р. – отримала кваліфікацію «Магістра фізичної реабілітації» у ХДАФК.

2003 р. – асистент кафедри фізичного виховання Української інженерно-педагогічної академії (УІПА).

2011 р. – кандидат педагогічних наук  спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, дисертацію захистила у Харківському національному педагогічному університеті ім. Г. С. Сковороди.

2011 р. – старший викладач кафедри фізичного виховання УІПА.

2015 р. – доцент кафедри фізичного виховання УІПА.

2019 р. – завідувач кафедри фізичного виховання та спорту Харківського національного університету радіоелектроніки.

2020 р. – закінчила Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка (ХНТУСГ). Здобула кваліфікацію: ступінь вищої освіти – магістр, спеціальність – Публічне управління та адміністрування.